قوانین و مقررات

از قرار دادن تصاویر و متن های غیر اخلاقی خودداری کنید

با احترام گذاشتن به یکدیگر ، لذت استفاده از شبکه اجتماعی را چند برابر کنید !

لطفا از قرار دادن تبلیغات در شبکه اجتماعی خودداری کنید و برای نمایش تبلیغات خود با مدیران سایت تماس بگیرید

پروفایل های جعلی

برای استفاده مفیدتر خودتان و سایر کاربران از شبکه اجتماعی ، لطفا از ساختن چندین اکانت خودداری کنید

تشکر از تمامی شما عزیزان :)